Search


          Psycholog do domu Psycholog do domu Wsparcie Psychologiczne i Terapeutyczne na całą Polskę

                                                          

W związku z zagrożeniem zarażenia COVID-19 zachęcamy Państwa do korzystania z naszych usług Online. Nasi psycholodzy połączą się z Państwem poprzez Skype, a także przeprowadzają konsultacje mailowe bądź telefoniczne. W obecnej sytuacji, jest to najlepsze rozwiązanie dla osób, które potrzebują konsultacji z psychologiem. Serdecznie zapraszamy!

                       

Gdańsk Gdańsk

Psycholog Gdańsk

GDAŃSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012 - 2015

Diagnoza obszaru objętego Programem 


Zaburzenia psychiczne, słabe zdrowie psychiczne i zaburzenia zachowania występują w każdym wieku u obu płci, w różnych kulturach i grupach ludności.


W ciągu 18 lat wystąpił wzrost występowania wszystkich kategorii zaburzeń psychicznych. Najczęściej leczone były osoby z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi. Depresja postrzegana jako stan upośledzający i zagrażający życiu stanowi duże obciążenie dla społeczeństwa; często współistnieje z innymi schorzeniami, wywierając niekorzystny wpływ na ich przebieg i leczenie.


W ostatnich 18 latach widoczny jest również sukcesywnie wzrastający wskaźnik osób leczonych z powodu uzależnień, w tym uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Na zwiększenie się liczby zaburzeń lękowych, depresji, nadużywanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań samobójczych mają duży wpływ dokonujące się zmiany społeczne, w tym zmiany jakim podlega współczesna rodzina. Wzrasta liczba rodzin dysfunkcyjnych wychowawczo, co w konsekwencji powoduje, że w dzisiejszej rzeczywistości na zaburzenia psychiczne w dużym stopniu narażone są dzieci i młodzież. Z drugiej strony jedną z grup szczególnie zagrożonych depresją jest powiększająca się populacja ludzi w podeszłym wieku, u których ból, pogorszenie percepcji zmysłów, ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu, negatywne zdarzenia losowe, śmierć bliskich, samotność, brak wsparcia społecznego i dostrzegalne niedostatki opieki zdrowotnej zwiększają ryzyko wystąpienia tego zaburzenia.


W grupie osób czynnych zawodowo do problemów ze zdrowiem psychicznym mogą prowadzić niewłaściwe warunki pracy, między innymi negatywny styl zarządzania, małe wsparcie społeczne, słaba komunikacja i niedostateczna informacja, przeciążenie pracą, presja czasowa, powtarzające się zadania, konflikty interpersonalne, niepewność zatrudnienia oraz zmiany organizacyjne.

Szczególnym zjawiskiem wpływającym niekorzystnie na funkcjonowanie społeczne i zawodowe pracownika jest mobbing, który skutkuje zawsze zaburzeniami w sferze psychiki, zdrowia fizycznego i funkcjonowania społecznego.

Jak wynika z danych zawartych w Strategii Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego do roku 2013 wzrost zachorowań na choroby psychiczne w pomorskim jest większy niż w kraju i wynosi 11,8% przy 6,6% w Polsce.


W ogólnopolskim programie "psycholog do domu" dostępni są psychologowie z całej Polski, w tym z miasta Gdańsk - województwo: pomorskie, powiat: Gdańsk[2]. Psychologa można zamówić pod nr. telefonów: tel: 533 330 513, (22) 881 96 37.


Poniżej prezentujemy przykładowe przypadki, w których udzielaliśmy wsparcia.

Imiona, miejsca i inne szczegóły zostały zmienione aby uniknąć możliwości identyfikacji.