Search


          Psycholog do domu Psycholog do domu Wsparcie Psychologiczne i Terapeutyczne na całą Polskę

                                                          

W związku z zagrożeniem zarażenia COVID-19 zachęcamy Państwa do korzystania z naszych usług Online. Nasi psycholodzy połączą się z Państwem poprzez Skype, a także przeprowadzają konsultacje mailowe bądź telefoniczne. W obecnej sytuacji, jest to najlepsze rozwiązanie dla osób, które potrzebują konsultacji z psychologiem. Serdecznie zapraszamy!

                       

O Fundacji

 

Jesienią 2017 roku Program „Psycholog do Domu”  Fundacji  IWP pozyskał nowego partnera po stronie ukraińskiej. Środowisko psychologiczne Ukrainy, bardzo pozytywnie oceniło nasz program i jest bardzo zainteresowane wdrożeniem go na terenie Ukrainy, zwłaszcza wobec dramatów towarzyszących wojnie w ich Kraju.

Fundacja została utworzona z inicjatywy Sławomira Głowackiego – pomysłodawcy i twórcy programu PDD a partnerem ze strony ukraińskiej Jest Tetiana Metan ,

Jest to inicjatywa wychodząca naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu na innowacyjne wsparcie psychologiczne oraz otwierająca nowe możliwości dla środowiska psychologicznego, zwłaszcza umożliwiająca programy stażowe dla absolwentów studiów psychologicznych.

 

Zdrowie psychiczne w Polsce, mimo istniejącego, Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego, nadal należy do najbardziej zaniedbanych dziedzin w życiu naszego społeczeństwa, zapadalność na zaburzenia psychiczne ciągle wzrasta. Rośnie również zapotrzebowanie na profesjonalne usługi psychologiczne. Opóźnienia w realizacji ustawy o zdrowiu psychicznym oraz martwa ustawa o zawodzie psychologa, powodują, że profesjonalizm w usługach psychologicznych jest daleki od oczekiwań.

 

Ten marazm w psychologii trwa już długie lata.

Błąd legislacyjny martwej ustawy to między innymi powierzenie funkcji samorządu zawodowego jednej tylko z wielu organizacji psychologów. Fakt ten jest zaprzeczeniem zasady samorządności polegającej na decydowaniu o sobie lub grupie. Jej przykładem jest powoływanie samorządu zawodowego, który niezależnie od nadrzędnej władzy decyduje o sprawach danej grupy zawodowej.

Z uwagi na obligatoryjną przynależność do samorządu dla osób chcących wykonywać dany zawód, każda z nich powinna mieć możliwość wyboru członków organów jego władzy.

 

 

Środowisko psychologiczne reprezentuje w Polsce 27 organizacji typu Towarzystwa i Stowarzyszenia, nie licząc wielu fundacji działających na rzecz rozwoju psychologii, oraz 49 organizacji akademickich.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne jest zatem jedną z wielu organizacji skupiających psychologów na zasadzie dobrowolności. Nie reprezentuje jednak wszystkich psychologów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Żadna z organizacji psychologów nie może być uprzywilejowana w procesie powoływania organów samorządu zawodowego. Rozwiązanie takie wyklucza pozostałą część środowiska zawodowego w wyznaczaniu form i standardów pracy psychologów. Żadna z organizacji skupiających psychologów (w tym Polskie Towarzystwo Psychologiczne), nie zaaprobowała propozycji powierzenia funkcji samorządu zawodowego Polskiemu Towarzystwa Psychologicznemu.

 

W dalszym ciągu trwają prace nad nowelizacją ustawy o zawodzie psychologa. Z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, tworzona jest obecnie „Biała Księga” mająca na celu zebranie opinii środowiska psychologicznego na temat nowelizacji ustawy.

 

Jako Fundacja IWP chcemy brać czynny udział w tworzeniu „Białej Księgi”.

Skupiamy ogromną rzeszę psychologów reprezentujących różne nurty terapeutyczne jak i organizacje psychologiczne.

Chcemy służyć ponad 4 letnim doświadczeniem, zdobytym w trakcie funkcjonowania ogólnopolskiego programu „Psycholog do Domu”.

Zwłaszcza poprzez obsługę pacjentów w ich środowisku naturalnym, mogliśmy poznać zapotrzebowanie na kierunki rozwoju Polskiej Psychologii, mankamenty funkcjonujące w tradycyjnej obsłudze jaki i problemy z jakimi borykają się psychologowie.

Dzięki temu, że działamy globalnie na cały kraj mamy też porównanie do analiz służących obieraniu kierunków naszych działań. W tym obszarze bardzo liczymy na prace, powołanej w Programie PDD, Rady Programowo-Naukowej.

 

Do realizacji celów statutowych Fundacji zaprosiliśmy oprócz Rady Programowo-Naukowej również Zespół Psychologa Naczelnego.

Zapraszamy do współpracy wszystkich psychologów tak związanych jak i nie związanych z Programem, którzy dostrzegają w celach Fundacji możliwość samorealizacji i dbałość o dobro pacjentów poprzez innowacyjne wsparcie psychoterapeutyczne.

 

Ta innowacyjność to nie tyko obsługa pacjentów w ich miejscu zamieszkania, przecież w PDD, możliwe są również wizyty w gabinetach. Innowacyjne działania, które chcemy propagować to między innymi: spójny i przejrzysty system jakości obsługi pacjentów – „Casad & Care” wykluczający pomyłki diagnostyczne, kompleksowa obsługa, poprzez nadzór nad realizacją, wynikającej z diagnozy „ścieżki zdrowienia”, to również wsparcie merytoryczne dla psychologów 1-go kontaktu.

Bardzo ważnym, innowacyjnym podejściem jest edukacja psychologów, nie tylko poprzez szkolenia, lecz również umożliwienie młodym, zdolnym i utalentowanym psychologom podnoszenie kwalifikacji poprzez praktyczny udział w obsłudze wizyt domowych u boku bardziej doświadczonego psychologa.

 


 

Darowizny dla Fundacji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wizyt dla osób ubogich