Search


     Psycholog do domu Psycholog do domu Wsparcie Psychologiczne i Terapeutyczne na całą Polskę

                                                          

W związku z zagrożeniem zarażenia COVID-19 zachęcamy Państwa do korzystania z naszych usług Online. Nasi psycholodzy połączą się z Państwem poprzez Skype, a także przeprowadzają konsultacje mailowe bądź telefoniczne. W obecnej sytuacji, jest to najlepsze rozwiązanie dla osób, które potrzebują konsultacji z psychologiem. Serdecznie zapraszamy!

                       

CASAD & CARE


 

System jakości CASAD&CARE™ jest podstawą programu Psycholog Do Domu™.

Dzięki systemowi CASAD&CARE™ możliwa jest:

 

trafna diagnoza > system CASAD&CARE™ wyklucza błędy. Każdą diagnozę konsultuje i potwierdza psycholog naczelny;

efektywna pomoc > w systemie CASAD&CARE™ indywidualną dla każdego Klienta ścieżkę zdrowienia opracowuje Rada Naukowa.

 

Zasady funkcjonowania systemu jakości kompleksowej analizy potwierdzonej diagnozy psychologicznej CASAD & CARE ™

 

System jakości CASAD&CARE™ obejmuje następujące aspekty naszego działania:

 

 • Complex | Kompleksowość - wielowymiarowe, oparte na różnych nurtach psychologicznych podejście do problemu Klienta.
 • Analysis | Analityka - szczegółowe i pogłębione uznanymi metodami dostrzeżenie problemów Klienta.
 • System | System - to całość organizacyjna i merytoryczna, to zasady, procedury i formy działania jednolite i uznane przez naukę, zgodne z kodeksami etycznymi będącymi wytycznymi w pracy dla poszczególnych zaangażowanych w System grup zawodowych.
 • Acknowledged Diagnosis | Potwierdzona diagnoza - wstępne rozpoznanie zawsze zostaje skonsultowane z odpowiednim gremium naukowym.
  Wydajemy opinię o problemie Klienta tylko i wyłącznie wtedy, gdy jesteśmy jej pewni.
 • Diagnosis | Diagnoza - zawsze zostaje sformułowana w oparciu o rzetelne dane obserwacyjne, rozmowę i wywiad psychologiczny oraz uznane techniki psychometryczne.
 • Care | Troska - spotykamy się w domu Klienta, przyjaznym gabinecie lub innym neutralnym dla Klienta miejscu w celu zapewnienia mu wygody i wspólnego ustalenia dalszego toku postępowania terapeutycznego.
 • Acceptance | Akceptacja - nie dyskryminujemy z żadnych powodów ani Klientów, ani nie dyskwalifikujemy ich problemów.
 • Resposiveness | Reagowanie - szybko i zdecydowanie reagujemy na potrzeby wszystkich Klientów.
 • Empathy | Empatia - wczuwamy się i okazujemy emocjonalne wsparcie.

System CASAD&CAREzostał stworzony by osoby chcące skorzystać z pomocy psychologa miały gwarancję jakości świadczonej usługi. Pozwala on ujednolicić sposób pracy psychologów i podnieść jakość świadczonych przez naszych specjalistów usług ponad to co aktualnie stanowi standard w opiece psychologicznej w Polsce.

Wszyscy psychologowie współpracujący z nami w programie „Psycholog Do Domu” są zobligowani stosować się do zasad Systemu CASAD&CARE. Dzięki temu, każdy Klient uzyskuje opiekę psychologiczną i terapeutyczną na najwyższym poziomie. Naszym priorytetem jest zdrowie i dobro osoby poszukującej porady specjalisty. Jest to wartość dla nas najwyższa, a system CASAD&CARE powstał właśnie po to, by zagwarantować jej bezwzględne respektowanie. Klienci zgłaszający się do nas mają pewność, że uzyskają pomoc adekwatną i rzetelną.

Praca zgodnie z Systemem oraz diagnoza konsultowana z Centralnym Zespołem Psychologów Diagnostów, potwierdzana następnie przez Psychologa Naczelnego, pozwala eliminować ewentualne błędy diagnostyczne. W przypadku zdrowia psychicznego – podobnie jak w leczeniu problemów somatycznych – odpowiednio postawione rozpoznanie to początek drogi do poprawy. Klient, po wstępnych konsultacjach, nie pozostaje sam ze swoimi trudnościami. Standardem w naszym postępowaniu w odniesieniu do każdej konsultowanej osoby, jest nakreślenie najlepszej z możliwych ścieżek pracy w kierunku uzyskania pożądanej przez klienta zmiany. To właśnie stałe, nacechowane autentyczną troską towarzyszenie klientowi od chwili zgłoszenia się do nas, poprzez ewentualny proces terapeutyczny, aż do momentu poprawy, wyróżnia nas spośród innych podmiotów świadczących opiekę psychologiczną na polskim rynku. CASAD&CARE szczegółowo reguluje zasady, na jakich ustalane są dalsze etapy leczenia, dzieki czemu również ten kolejny etap w procesie pomagania odbywa się ze szczególną dbałością o zdrowie, komfort i satysfakcję zgłaszających się do nas osób.

System CASAD&CARE, stosowany w programie „Psycholog Do Domu”, został wdrożony przez grono specjalistów z dziedziny psychologii, psychoterapii oraz medycyny. Opiera się na wielowymiarowej, kompleksowej, potwierdzonej przez specjalistów wiedzy. W trakcie adaptowania Systemu do polskich warunków bardzo istotną rolę odgrywały zasady etyczne, będące nieodłącznym elementem pracy z Klientem. Zastosowanie się do etyki zawodowej psychologów i psychoterapeutów oraz uwzględnienie indywidualnych potrzeb każdego Klienta pozwoliło stworzyć szereg usług, które przy zachowaniu szerokiego spectrum stosowanych metod, jednocześnie, bez względu na nurt, z którego się wywodzą, realizowane są w oparciu o najcenniejsze wartości humanistyczne.

Nasi klienci mogą liczyć przede wszystkim na należne każdemu człowiekowi szacunek i akceptację. Jesteśmy po to, by pomagać i wspierać – nigdy po to, by oceniać, bez względu na to, w jakiego rodzaju okolicznościach znalazła się potrzebująca pomocy osoba, czy też z jakiego powodu, w swoim czy innych postrzeganiu, doświadcza danej trudności.

Dużą wagę przykładamy także do tempa reakcji na problem. Bardzo często szybka reakcja, jeszcze na wczesnym etapie istnienia problemu, znacząco zwiększa prawdopodobieństwo skutecznego rozwiązania.

Troszczymy się o naszych klientów ze szczególna uważnością i zaangażowaniem, ponieważ obszar ludzkiej psychiki, w którym operują nasi specjaliści wymaga szczególnego traktowania. Zachodzące w nim zmiany mają ogromne znaczenie – automatycznie niemal przekładają się na całe funkcjonowanie danej osoby: na poziomie myśli, emocji i zachowań, a co za tym idzie, na zmiany w jej otoczeniu. Cała jakość naszego życia zalezy od tego co dzieje się w sferze psychiki.

Nasi specjaliści to nie tylko osoby o świetnych kompetencjach zawodowych, nabytych w toku swojej ściezki edukacyjnej i profesjonalnej, ale także osoby o wyostrzonej wrażliwości na ludzkie cierpienie i niezaspokojone potrzeby. Psycholog pracujacy w zgodzie z systemem CASAD&CARE to specjalista, który wie jak istotna w relacji z klientem jest empatia i ,wedle tej świadomości i wiedzy, działa.

Dzięki szerokim kontaktom z gabinetami, placówkami i specjalistami zdrowia psychicznego na terenie całego kraju, jesteśmy w stanie zapewnić klientowi opiekę w każdym rejonie Polski, w zależności od zgłaszanego przez niego zapotrzebowania.

Wszyscy nasi specjaliści pracują przy zachowaniu całkowitej dyskrecji. Oznacza to, ze w żadnym wypadku nie są Państwo narażeni na ujawnienie jakichkolwiek danych dotyczących Państwa czy innych korzystających z naszych usług osób, ponieważ wszystkich naszych specjalistów – bez wyjątku – obowiązuje ścisła tajemnica zawodowa. Jeżeli jednak, mimo to, nie chcą Państwo korzystać z pomocy psychologa z najbliższej okolicy, nie stanowi to problemu – mamy możliwość skierować na konsultacje do Państwa psychologa, który na co dzień praktykuje w innym rejonie. Dzięki temu nikt z osób postronnych, nie będzie wiedział, że osoba, która odwiedziła Państwa w domu odbyła właśnie konsultacje psychologiczną. Dajemy Państwu pewność i poczucie bezpieczeństwa, że Państwa intymnosc nie zostanie naruszona.