Search


     Psycholog do domu Psycholog do domu Wsparcie Psychologiczne i Terapeutyczne na całą Polskę

                                                          

W związku z zagrożeniem zarażenia COVID-19 zachęcamy Państwa do korzystania z naszych usług Online. Nasi psycholodzy połączą się z Państwem poprzez Skype, a także przeprowadzają konsultacje mailowe bądź telefoniczne. W obecnej sytuacji, jest to najlepsze rozwiązanie dla osób, które potrzebują konsultacji z psychologiem. Serdecznie zapraszamy!

                       

regulamin świadczenia usług

 

Regulamin świadczenia usług w Programie „Psycholog do Domu”

§ 1

Program „Psycholog do Domu” (PDD) jest ogólnopolskim programem wsparcia psychologicznego i terapeutycznego, którego właścicielem jest Fundacja "IWP” z siedzibą w Ul. Wróblewskiego 2, O5-250 Radzymin

6, wpisana do KRS pod numerem 0000536273. Regulamin określa zasady obsługi pacjentów/klientów, w tym dokonywania płatności.

§ 2

PsychologdoDomu.eu” jest jednocześnie internetową platformą, za pośrednictwem której zarejestrowani użytkownicy mogą zamawiać i opłacać usługi psychologów, terapeutów i inne produkty związane tematycznie z psychologią.

§ 3

 1. Dokonywanie zamówień za pośrednictwem Psychologdodomu.eu wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

 1. Aby złożyć zamówienie, należy wypełnić wskazany na stronie http://www.psychologdodomu.eu/jak-zamowic-wizyte/zamowienie-wizyty formularz.

 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji usługi, wybór liczby usług i kliknięcie znaku „zapłać”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.

 3. Zamówienie usługi może odbyć się również telefonicznie lub mailowo, a płatność może być wykonana również zwykłym przelewem na wskazane konto Fundacji Innowacyjne Wsparcie Psychologiczne  "IWP”.

 4. Zamówienie może być zrealizowane zarówno w domu pacjenta/klienta jak i w gabinecie, ośrodku leczniczym jak i w każdym innym uzgodnionym miejscu.

 5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail bądź wiadomość sms (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją)  potwierdzający przyjęcie zamówienia.

 6. Fundacja Innowacyjne Wsparcie Psychologiczne  "IWP” jest odpowiedzialna za wykonanie usługi i zobowiązana jest do wystawienia rachunku za jej wykonanie.

§ 5

 1. Zamawiający usługę może odstąpić od jej realizacji bez podania przyczyn wyłącznie przed jej realizacją, składając stosowne oświadczenie mailowo w terminie dwóch dni przed przyjętą datą realizacji usługi.

 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wymienionego w punkcie 1 niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje zwrot zapłaconej kwoty z potrąceniem 30% wartości zamówienia.

§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że wykonana usługa jest niezgodna z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do bezpłatnej, powtórnej usługi, tym razem zgodnej z zamówieniem i uwagami ze strony Zamawiającego.

 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji ponowienie wykonania usługi następuje w terminie do 7 dni roboczych.

 3. W sytuacji niemożliwości wykonania zamówionej usługi, Biuro Obsługi Klienta http://www.psychologdodomu.eu/ informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo zamawiana jest usługa w tej samej cenie możliwa do spełnienia.

§ 7

Dodatkowe informacje:

Kontakt klienta z BOK psychologdodomu.eu jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktu, poczty elektronicznej i telefonu. Maksymalny czas oczekiwania na wizytę wynosi trzy dni robocze od momentu nawiązania kontaktu i uiszczenia przez klienta opłaty za wizytę, przy czym warunkiem odbycia wizyty przez psychologa jest potwierdzenie wpłaty należności. Płatności odbywają się za pośrednictwem kanałów internetowych (karta kredytowa, sms na wskazany numer), telefonicznych (sms na wskazany numer), tradycyjnych (wpłata lub przelew bankowy). Wyklucza się możliwość przyjmowania opłat bezpośrednio przez psychologów. Wysokość opłaty za wizytę psychologa wraz z dojazdem podana jest w cenniku: http://psychologdodomu.eu/jak-zamowic-wizyte/cennik.

Cały proces od momentu pierwszego kontaktu klienta z PDD poprzez umówienie terminu wizyty, weryfikację uiszczenia należności, aż do potwierdzenia wizyty obsługuje Centrum logistyczne.

Pracownicy Centrum logistycznego tworzą Kartę klienta w systemie informatycznym, wprowadzając podstawowe niezbędne dane teleadresowe. Prowadzą także kalendarz wizyt. Pracownicy Centrum logistycznego nie mają dostępu do żadnych danych medycznych. Karta klienta w części dotyczącej przebiegu wizyt, terapii, diagnostyki, wyników badań jest uzupełniana przez psychologa pierwszego kontaktu. Dostęp do danych ma wyłącznie psycholog prowadzący (pierwszego kontaktu) i psycholog konsultant/diagnosta.

Czas trwania jednej wizyty wynosi 50 do 60 minut.

Pierwsza wizyta psychologa w miejscu pobytu klienta ma jedynie charakter zapoznawczy”, co wynika ze specyfiki zawodu. Podczas tej wizyty psycholog próbuje zdefiniować problem, który skłonił klienta do sięgnięcia po pomoc, pozyskać jego zaufanie, które jest kluczową sprawą w tak delikatnej materii jak ludzka psychika. Pierwsza wizyta nie kończy się diagnozą, ponieważ nie można w tak krótkim czasie rzetelnie ocenić stanu klienta i przyczyn jego kłopotów. Psycholog informuje klienta o ewentualnej potrzebie odbycia co najmniej kilku spotkań w celu wydania diagnozy.

Jeżeli klient wyraża chęć kontynuacji spotkań z psychologiem, ten może wyznaczyć terminy kolejnych wizyt za pośrednictwem Centrum logistycznego. Proces płatności za kolejne wizyty przebiega analogicznie jak przed pierwszą wizytą. Szacuje się, że potrzeba co najmniej trzech spotkań psychologa z klientem, zanim możliwe będzie postawienie diagnozy. Liczba wizyt zależy jednak od oceny sytuacji przez psychologa oraz woli pacjenta. O ile to możliwe, finałem trzeciego spotkania stron powinna być diagnoza i ewentualnie skierowanie do dalszej terapii w gabinecie psychologicznym, ośrodku terapeutycznym, ośrodku leczenia uzależnień i tym podobnych placówkach lub nawet wskazanie do leczenia psychiatrycznego.

Diagnoza psychologa pierwszego kontaktu zawsze jest konsultowana z psychologiem konsultantem/diagnostą, któremu podlega dany psycholog. Konsultant może zlecić wykonanie dodatkowych badań. Każdy psycholog może zawsze konsultować swoje przypadki z diagnostą, który nadzoruje jego pracę. Obaj mają dostęp do dokumentacji medycznej klienta.

W przypadku wskazania do dalszego leczenia psycholog prowadzący danego klienta ustala z nim dalsze kroki lub, po uzyskaniu zgody klienta, przekazuje informację do Centrum logistycznego w celu uzgodnienia przez pracowników Centrum bezpośrednio z klientem ośrodka leczenia, terminu pobytu, kosztów, sposobu zapłaty.

Dokumentacja medyczna klienta powinna być przekazana bezpośrednio klientowi.